University Fund Wageningen

Draag bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor de universiteit. Het University Fund Wageningen heeft hart voor Wageningen University. Het universiteitsfonds zet zich in voor het versterken en verbreden van onderwijs en onderzoek aan Wageningen University.

Het universiteitsfonds doet dit door middel van het uitreiken van prijzen om zo bijzondere prestaties te belonen, het stimuleren van talentontwikkeling van studenten van Wageningen University en het steunen van de Fondsen op Naam. Geef aan University Fund Wageningen en sluit u aan bij een groeiende groep van alumni en anderen die de studenten, docenten en het erfgoed van Wageningen University een warm hart toedragen.

De impact van uw gift

Studenten hun blik verbreden

University Fund Wageningen sponsort internationale studentenactiviteiten. Het gaat om eenmalige activiteiten buiten het normale studieprogramma die studenten de kans geven om een bredere visie op de wereld te ontwikkelen. Een ervaring waar zij in hun verdere loopbaan als ‘Wageningers’ op verder kunnen bouwen.

Academisch en cultureel erfgoed van de universiteit steunen

De digitale ontsluiting van de collecties zorgt ervoor dat studenten, medewerkers en alumni overal ter wereld toegang hebben tot Wageningse publicaties. De bijdrage aan het beheer van het Belmonte arboretum zorgt ervoor dat dit mooiste plek van Wageningen blijft.

Bijzondere prestaties belonen

Bijzondere prestaties verdienen extra aandacht en maatschappelijke erkenning. Daarom reikt het Universiteitsfonds Wageningen ieder jaar prijzen uit aan studenten, docenten en anderen die zo’n bijzondere prestatie hebben geleverd.

Erkend goed doel

University Fund Wageningen heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk is. U kunt de gift (onder voorwaarden) aftrekken van de belasting.