Burgerparticipatie en burgerinitiatieven

Dossier

Burgerparticipatie en burgerinitiatieven

In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Bij burgerparticipatie vragen overheden en grote natuur- en landschapsorganisaties groepen burgers om mee te denken of mee te doen. Bij een burgerinitiatief wachten burgers niet op een uitnodiging van de overheid, maar proberen ze op eigen houtje invloed te krijgen op de inrichting en/of het beheer van natuur en landschap.

Het onderzoek van Wageningen University & Research richt zich onder andere op de veranderende rollen van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, op praktijken van burgerinitiatieven, methoden en technieken van burgerparticipatie, de rol van natuur, landschap of specifieke plekken bij zelforganisatie en de schemerzone tussen burgerinitiatief en burgerprotest.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Nieuws:

Publicaties

Links: