kastanjeziekte

Dossier

Kastanjebloedingsziekte

In 2002 werd voor het eerst in Nederland een onbekende ziekte in kastanjebomen geconstateerd. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken, die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. De ziekte komt uitsluitend voor bij de Paardenkastanjeboom. De bloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie: Pseudomonas syringae pv aesculi.

Paardenkastanjes bedreigd door paardenkastanjebloedingsziekte

De bacterie nestelt zich in de boom in de cellen, die voor het transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert.

Symptomen

De kastanjeziekte laat een opeenvolging van symptomen zien. Op de stam verschijnen roestbruine vlekken. Deze verspreiden zich snel over de hele stam. Uit de vlekken komt een vloeistof; de boom 'bloedt' als het ware. Het vocht is eerst helder maar verkleurt snel naar donkerbruin en wordt stroperig. Daarna gaat de bast onder de vlekken rotten en sterft uiteindelijk af.
Onderzoek naar chemische bestrijding van de bacterie heeft nog niets opgeleverd.

Bestrijden door verhitten

Warmteproef in Dordecht

Recent is in het laboratorium vastgesteld dat de bacterie temperatuurgevoelig is in een bereik waar kastanje-zaailingen niet onder lijden. Door geïnfecteerde zaailingen in het laboratorium gedurende twee dagen bij ongeveer 40°C te behandelen was de bacterie niet meer in staat verder te groeien of te delen. Zaailingen waren in staat hun wonden te herstellen.

Daarom is nu een proef opgezet om na te gaan of een warmtebehandeling bij volwassen bomen geschikt is om de bacterie te bestrijden. Om de boom te verwarmen wordt om de stam op de plaats van de infectie een slang aangebracht. De stam is daarbij in het bijzonder belangrijk omdat die de schakel vormt tussen de takken en de wortels. Zou hier door de aantasting weefsel rondom de stam te gronde gaan dan is de boom ten dode opgeschreven. Daar komt bij dat een hele boom inpakken praktisch niet uitvoerbaar is. Door de slang wordt warm water gepompt. Om warmteverlies zoveel mogelijk te beperken is de slang met isolatiemateriaal afgedekt.

De onderzoekers van Wageningen University & Research weten op dit moment niet wat het resultaat van deze behandeling zal zijn, maar zij volgen de gezondheid van de behandelde bomen door monsters te nemen om na te gaan of de bacterie met succes is bestreden. Daarnaast volgen ze de gezondheidstoestand van de behandelde bomen om het langetermijneffect van de behandeling vast te kunnen stellen.

Over de grenzen

Ook in het buitenland en met name in Engeland heeft men te lijden onder de kastanjebloedingsziekte. Zie

Radio & tv

Inpakken van kastanjebomen in Wychen

Warmteproef in Dordrecht

RTL Nieuws van 26 februari 2015

Gedrukte media

Paardenkastanjes Wijchen mogelijk gered van de dood. De Gelderlander, 11 mei 2015

Zieke kastanjes Wijchen behandeld met warmte. De Gelderlander, 22 april 2015

Websites