Alternatieven voor antibiotica

Dossier

Natuurlijk gezond

Het streven om het gebruik van antibiotica in de veehouderij terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn daarbij belangrijk. Tevens kunnen natuurlijke middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren.

Daarom heeft Wageningen University & Research een aantal stalboekjes samengesteld. In de stalboekjes varkens, pluimvee en melkvee worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Doel van de boekjes is ook om dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.

In de stalboekjes staat per aandoening welke middelen kunnen worden gebruikt om de dieren gezond te houden of te ondersteunen bij het herstel. Het is een losbladig systeem dat regelmatig wordt aangevuld en aangepast. Het project is gestart in 2009.

Stalboekjes voor pluimvee, varkens en melkvee

Er zijn stalboekjes verschenen voor pluimvee, varkens en melkvee. De stalboekjes zijn in 2016 voor het laatst aangepast. Bekijk de stalboekjes.

Pluimvee

Varkens

MelkveeLaatste nieuws over antibiotica