Dossier

Vezelhennep, duurzaam basisproduct voor kleding en auto-onderdelen

Zo’n twintig procent van het wereldwijde gebruik van pesticiden komt voor rekening van de traditionele katoenteelt. De verbouw van katoen is daarmee één van de meest milieuvervuilende teelten ter wereld. Vezels van een speciaal soort hennepplant vormen een goede vervanger.

Voor de hennepteelt zijn geen insecticiden en pesticiden nodig, veel minder water en hennep kan in grote delen van Europa worden geteeld. Kleding van hennep is sterk, zacht en vochtregulerend. Wageningen University & Research werkt met Nederlandse en Europese bedrijven aan de ontwikkeling van de hennepteelt en textielproductie.

Daarnaast vindt vezelmateriaal uit hennep interessante toepassingen in recyclebare onderdelen in auto’s, die nu nog gemaakt worden van kunststof uit aardolie.

Hennepveredeling


Wageningen University & Research zet zich in samenwerking met bedrijfsleven in voor continue verbetering van hennepteelt en -verwerking door middel van plantenveredeling. Belangrijke veredelingsdoelen zijn: hogere opbrengst van bastvezel (de vezel die geschikt is voor textiel), hoger aandeel van bastvezel, makkelijkere verwerking van de hennepstengel tot geschikte vezel voor textiel. 

Op dit moment is een veredelingsprogramma in de eindfase waarbij uit het ras Chamaeleon van Wageningen University & Research door kruisingen nieuwe henneplijnen zijn ontwikkeld met een veel hoger aandeel vrouwelijke planten.

Hennep heeft van nature mannelijke en vrouwelijke planten. De vrouwelijke planten hebben een langere levensduur dan de mannelijke en hebben ook een veel hogere vezelkwaliteit. Verhoging van het aantal vrouwelijke planten leidt dus tot een hogere vezelkwaliteit.

De nieuwste lijnen van Wageningen University & Research bezitten de vezelkwaliteit van Chamaeleon en vrijwel 100 procent eenhuizige planten. Eenhuizige planten hebben zowel vrouwelijke als mannelijke bloemen. Bij deze nieuwste lijnen zijn geen uitsluitend mannelijke planten meer nodig voor de bestuiving. Zij hebben gemiddeld een hogere kwaliteit, maar ook een hogere opbrengst van kwalitatief goede planten, omdat het aandeel mannetjes lager is.

Samen met bedrijfsleven is Wageningen University & Research bezig met de vermeerdering van deze nieuwe lijnen om voldoende zaad te verkrijgen voor een aanvraag van kwekersrecht en voor de productie van zaaizaad voor boeren.

THC-gehalte nul

In het veredelingsprogramma selecteert Wageningen University & Research voortdurend op een zo laag mogelijk THC-gehalte, i.c. lager dan 0.2 procent. Dat betekent dat deze vezelhenneplijnen geen enkele waarde hebben voor gebruik als wiet of marihuana.