Academic Consultancy Training

Regelmatig leiden innovatieve ideeën niet tot volwaardige projecten, omdat het ontbreekt aan tijd en/of creatieve energie om ze uit te werken. Of er zijn vragen of onopgeloste problemen waar u niet aan toekomt. Studenten van Wageningen University & Research kunnen wellicht een oplossing bieden.

Het is leuk met gemotiveerde mensen te werken

Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen via het Onderwijsloket real-life projecten indienen om samen aan te pakken met studenten. Meer over het Onderwijsloket en de verschillende vormen van studentenprojecten vindt u hier.

Academic Consultancy Training (ACT) is een voorbeeld van een vak waarin studenten met uw opdracht aan de slag kunnen gaan. We zijn voor dit vak het hele jaar door op zoek naar ontwerpgerichte, interdisciplinaire opdrachten waar studenten in multidisciplinaire teams van ongeveer zes personen hun creativiteit in kunnen steken. Mocht dit uw interesse wekken, en overweegt u een groep vergevorderde studenten in te zetten, leest u dan verder of neem direct contact met ons op.

Wat is het doel?

Het doel van ACT is een mogelijkheid te bieden aan studenten voor het aanleren van beroepsvaardigheden, zoals projectmanagement en -uitvoering en klantgerichtheid. Studenten beschikken over voldoende vakkennis als zij aan het project beginnen en leren in dit vak hun kennis in de praktijk toe te passen.