Over het Restaurant van de Toekomst

Het Restaurant van de Toekomst is de enige onderzoeksinstelling ter wereld waar opdrachtgevers de emotie die een product oproept, het effect van omgevingsfactoren op de smaakbeleving en het feitelijke keuze- en eetgedrag van de consument kunnen meenemen in de productontwikkeling.

Waarom koopt de moderne etende mens bepaalde producten wel en andere niet? Dat die vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden is, blijkt alleen al uit het enorme aantal voedselproducten dat binnen een jaar na introductie alweer uit de schappen verdwenen is, omdat ze onvoldoende worden verkocht. Terwijl al deze producten voor lancering uitgebreid zijn getest. Kennelijk zeggen deze testen te weinig over het feitelijk gedrag van consumenten in de praktijk.

Real life onderzoek

In het Restaurant van de Toekomst onderzoeken we het werkelijke keuze- en eetgedrag van de consument. Dat doen we in ons eigen restaurant waar we de bezoekers intensief observeren en ook op andere plekken, zoals in supermarkten, restaurants, verzorgingshuizen, en ziekenhuizen. Overal waar de etende mens zich begeeft, kunnen wij het keuze- en eetgedrag registreren.

Sensorisch onderzoek

Real life onderzoek zegt veel over het keuzegedrag van mensen. Maar je kunt niet elke mogelijke productvariant uitgebreid in het ‘echte leven’ testen. Daarom wordt het real life onderzoek vaak voorafgegaan door andere vormen van onderzoek. Zo zijn regelmatig ‘getrainde panelleden’ bij ons te gast voor sensorisch onderzoek. Naast deze vorm van sensorisch onderzoek doen we ook (indicatief) consumentenonderzoek onder representatieve consumentengroepen om inzicht te krijgen in hoe zij een product beleven.

Opdrachtgevers

We werken samen met verschillende soorten opdrachtgevers: van multinationals, mkb-bedrijven en start-ups tot non-profitorganisaties en overheden. Bij ons kunnen zij het eetgedrag van consumenten al in de productontwikkeling meenemen.  En zo flink besparen op R&D-kosten omdat zij tijdens het ontwikkelen van nieuwe of geherformuleerde producten al heel vroeg rekening houden met het feitelijk gedrag van de consument. Met de resultaten kunnen productontwikkelaars en marketeers direct aan de slag.