Mariene Dierecologie

De leerstoelgroep Mariene Dierecologie onderzoekt hoe zeedieren reageren op een veranderende omgeving. Ons onderzoek richt zich op verschillende niveaus van het organisme, van eco-fysiologie, ontwikkeling in de vroege levensfase, tot de populatiereacties.
Dit onderzoek wordt verricht om een betere kennis te verwerven van de consequenties van klimaatsverandering en menselijke activiteiten op ecosysteemdiensten en strategieën voor natuurbehoud.