Laboratorium voor Entomologie

Aan het Laboratorium voor Entomologie blijven we werken aan de fysiologie van insect/plant-interacties en de ecologie van parasiet/gastheer- en predator/prooi-interacties. In het afgelopen decennium is het onderzoek naar arthropoda vectoren van menselijke en dierziekten aangevuld door onderzoek aan ons laboratorium.