Data

Wageningen Economic Research beschikt over veel data op basis van eigen dataverzameling en via haar participatie in internationale netwerken, zoals Eurostat, FAOSTAT en de OECD. Door monitoring en analyse voegt Wageningen Economic Research waarde toe aan de data en combineert dit met hoogwaardige analytische kennis, analysetools en kennis van hoe beleid tot stand komt.

Informatiebronnen van Wageningen Economic Research