Wageningen Environmental Research (Alterra) draagt door deskundig en onafhankelijk onderzoek bij aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame groene leefomgeving.

Wij zijn kennispartner voor grote en kleine, nationale en internationale organisaties, overheden en bedrijven. Op basis van toegepast, innovatief en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek voorzien wij hen van kennis, advies, tools en ontwerpen.

Wij zijn gespecialiseerd op de onderwerpen flora en fauna, bodem, water, klimaat, vegetatie, landbedekking en landgebruik, geo-informatie, milieurisicobeoordelingen, landschapsplanning en ruimtelijke ordening, bosbouw, recreatie en governance.