Samenwerkingsverbanden Wageningen Environmental Research (Alterra)

Veel milieu- en ruimtevraagstukken vragen om een brede, vaak internationale aanpak. Om deze reden werkt Wageningen Environmental Research (Alterra) samen met onderzoekcentra en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland op het gebied van de duurzame inrichting van de groene ruimte.

Meerdere partners dragen bij aan innovatieve oplossingen voor gezamenlijke problemen.

De voornaamste partners en samenwerkingsverbanden van Wageningen Environmental Research (Alterra):