biodiversiteit

Biodiversiteit

Wageningen Environmental Research (Alterra) zoekt samen met opdrachtgevers en partners naar oplossingen om biodiversiteit te behouden en stimuleren. Dat doen wij door de inzet van onze wetenschappelijke kennis over natuurbescherming, het signaleren van en reageren op verandering, herstel van biodiversiteit, opbouwen van veerkrachtige ecosystemen, ecologische intensivering in de landbouw en inzet van de natuur als partner. Wij zijn kennispartner voor financiers, beleidsmakers, wet- en regelgevers, ondersteuners, gebruikers, filantropen en beheerders van overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Biodiversity is life and life support