Food security

Innovatieve benaderingen zijn nodig, als we nu en in de toekomst de wereld willen voeden. Binnen het strategisch programma Voedselzekerheid, wil Wageningen Environmental Research (Alterra) ons voedselsysteem heroverwegen en herontwerpen. De toekomst vraagt om gesloten kringloopsystemen en efficiëntere benutting van bestaande bronnen. Innovaties moeten worden ontwikkeld op basis van het begrijpen van het totale systeem. We passen deze visie, wetenschappelijke expertise en zakelijk inzicht toe, om u in de dagelijkse praktijk oplossingen te bieden.

Lees meer over Food Security

Show cases:

Andere Strategische programma's van Wageningen Environmental Research (Alterra):