Green Climate Solutions

Het strategisch programma ‘Green Climate Solutions’ werkt via wetenschappelijke kennis aan groene oplossingen die bijdragen aan veerkrachtige en klimaatbestendige gebieden en bedrijven. Green Climate Solutions zijn oplossingen waarin de natuur als bondgenoot dient in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Onze onderzoekers werken aan Green Climate Solutions door opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en landbouw in samenhang op te pakken. Ook ondersteunen zij bedrijven in de transitie naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Zo dragen zij bij aan de transitie naar een maatschappij die veerkrachtig genoeg is om zowel natuurlijke als sociaaleconomische veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Showcases:

Andere Strategische programma's van Wageningen Environmental Research (Alterra):