Green Economic Growth

Met Green Economic Growth biedt Wageningen Environmental Research (Alterra) handvaten om groene business modellen te vergemakkelijken en een strategie om de economische groei te stimuleren in landelijke en stedelijke gebieden. Om te zorgen voor armoedebestrijding en de kwaliteit van leven voor allen, zonder overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen: bodem, water, biodiversiteit, energie en cultureel kapitaal.

Projecten:

Andere Strategische programma's van Wageningen Environmental Research (Alterra):