klimaataanpassingen in de maatschappij

Klimaataanpassingen in de maatschappij

Met onze wetenschappelijke kennis helpen wij onze opdrachtgevers en partners in hun streven naar klimaatbestendig ondernemen en klimaatbestendige beleidsvorming, variërend van biofysieke aspecten tot socio-economische gevolgen en oplossingen. Dat kan met toegepast onderzoek, fundamenteel onderzoek, opleidingen, tool- en productontwikkeling. We zijn kennispartner voor wetenschappers, bemiddelaars, beslissers en beleidsmakers in de financiële sector, de agrifoodsector, netwerkorganisaties, branche-organisaties, overheden en klimaatorganisaties.

Wij ontwikkelen en leveren diensten voor een 'klimaatinnovatieve' samenleving, waarbij de gebruikersperspectieven centraal staan.