klimaataanpassingen in de maatschappij

Klimaatadaptieve maatschappij

Een van de grootste uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben, is klimaatverandering. Door dit veranderingsproces wordt de kans op overstromingen, droogte en hittegolven steeds groter. Het heeft een impact op het leven van mensen wereldwijd en die impact zal in de komende decennia alleen maar toenemen. Klimaatverandering verstoort economieën, heeft een impact op mensenlevens, verwoest ecosystemen en menselijke nederzettingen en is van invloed op onze voedselproductie. De klimaatverandering en de gevolgen ervan moeten dringend worden aangepakt door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen (mitigatie) en de impact van de klimaatverandering te verminderen (adaptatie). Op die manier kunnen we kansen creëren om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij ontwikkelen en leveren diensten voor een 'klimaatinnovatieve' samenleving, waarbij de gebruikersperspectieven centraal staan.

Wageningen University & Research benadrukt het belang van een integrale visie op duurzame ontwikkeling en een aanpak per regio en per systeem. Klimaatverandering heeft een overkoepelend effect op ontwikkeling. De gevolgen van klimaatverandering zijn echter in alle systemen en regio's wereldwijd anders. Wageningen University & Research hanteert een transdisciplinaire ‘Science for Impact’-aanpak die samenwerking stimuleert tussen experts op het gebied van veeteelt, planten, bodems, water, atmosfeer, economie, sociologie, geo-informatica, bosbouw en ecologie op het land en in de wateren. Samen met relevante klanten en stakeholders streven we naar innovatieve klimaatoplossingen. Wageningen University & Research biedt innovaties, uitgebreide kennis en duurzame oplossingen voor klimaatbestendige maatschappijen.