<![CDATA[ Wageningen Environmental Research (Alterra) Nieuws RSS ]]> <![CDATA[ Wereldwaterdag benadrukt belang van schoon grond- èn oppervlaktewater ]]> Tue, 21 Mar 2017 14:10:00 GMT <![CDATA[ Korte enquête gebruiksmogelijkheden Geochemische Bodematlas van Nederland ]]> Fri, 17 Mar 2017 07:30:00 GMT <![CDATA[ Geslaagd BIS-symposium op 7 maart 2017 ]]> Thu, 16 Mar 2017 12:57:00 GMT <![CDATA[ Gevonden dier langs A28 was wilde wolf ]]> Tue, 14 Mar 2017 16:38:00 GMT <![CDATA[ Zelfversterkende effecten van droogte vergroten bosverlies in de Amazone ]]> Mon, 13 Mar 2017 08:56:00 GMT <![CDATA[ Inheemse volkeren vormden het Amazonebos ]]> Fri, 03 Mar 2017 08:45:00 GMT <![CDATA[ Drones maken de verborgen erfenis van planten zichtbaar ]]> Thu, 02 Mar 2017 08:53:00 GMT <![CDATA[ Voorspellen wateroverlast of -tekort effectieve maatregel voor klimaatadaptatie ]]> Thu, 02 Mar 2017 10:33:00 GMT <![CDATA[ Clusters in Nederland: meer resultaat voor economie en maatschappij ]]> Wed, 22 Feb 2017 11:14:00 GMT <![CDATA[ Bodemnetwerken relevant voor natuurherstel en koolstofvastlegging ]]> Wed, 08 Feb 2017 11:27:00 GMT <![CDATA[ Groene daken voor klimaatbestendigheid ]]> Mon, 06 Feb 2017 10:01:00 GMT <![CDATA[ WUR in mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland ]]> Mon, 06 Feb 2017 13:18:00 GMT <![CDATA[ Samenwerking Libanon voor ontwikkeling waterinfrastructuur en landbouw ]]> Tue, 31 Jan 2017 07:58:00 GMT <![CDATA[ Eerste Rode Lijst habitats op land en in zee ]]> Wed, 18 Jan 2017 11:33:00 GMT <![CDATA[ Rukt de wasbeer op in Nederland? ]]> Mon, 16 Jan 2017 13:17:00 GMT <![CDATA[ Bossen bevorderen wolkenvorming ]]> Wed, 11 Jan 2017 09:30:00 GMT <![CDATA[ Natuurinclusieve landbouw, omdat het moet ]]> Mon, 09 Jan 2017 07:21:00 GMT <![CDATA[ Friese zeearend was besmet met vogelgriepvirus ]]> Wed, 28 Dec 2016 13:49:00 GMT <![CDATA[ Acht miljoen voor klimaat, water en bodem ]]> Wed, 14 Dec 2016 10:24:00 GMT <![CDATA[ Landelijke registratie van landschapselementen lijkt haalbaar ]]> Tue, 13 Dec 2016 11:30:00 GMT <![CDATA[ Grootschalige demonstratieprojecten voor terugwinning van nutriënten uit mest en slib ]]> Thu, 08 Dec 2016 14:45:00 GMT <![CDATA[ Aankondiging: BIS-symposium op 7 maart 2017 ]]> Wed, 07 Dec 2016 09:23:00 GMT <![CDATA[ Kwaliteit leefomgeving landelijk gebied staat onder druk ]]> Tue, 06 Dec 2016 08:38:00 GMT <![CDATA[ Verbeter de wereld, begin met de bodem ]]> Fri, 02 Dec 2016 11:43:00 GMT <![CDATA[ Meer natuur rondom huis gaat gepaard met minder angststoornissen ]]> Thu, 24 Nov 2016 10:21:00 GMT