Cursus Facilitation Skills

Cursus

Cursus facilitation skills

Faciliteert u workshops en bijeenkomsten of heeft u de ambitie om dit te gaan doen? Wilt u leren hoe u met een goede opbouw en de juiste werkvormen meer resultaat, betrokkenheid en draagvlak creëert? In deze training krijgt u de inzichten, praktische
handvatten en vaardigheden om bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen te faciliteren. Ook komt het omgaan met weerstand en het plegen van interventies aan bod.

Organisator Wageningen Academy
Setup Campus WUR

De 2017 editie van deze cursus is niet meer beschikbaar. Een volgende editie zal naar verwachting volgend jaar gegeven worden.

Aanpak cursus facilitation skills

De vorm van de training Faciliteren van workshops is volledig afgestemd op de inhoud. Er is een hoge mate van interactiviteit, er wordt geoefend en gereflecteerd. Hierdoor is de volgorde van het programma flexibel:
uw leervragen zijn leidend. Aan het eind van de training zijn echter altijd alle competenties, zoals beschreven door de International Association of Facilitators (IAF), aan bod gekomen. Deze training vormt een goede basis
voor het assessment voor facilitators van de IAF.

Doelgroep

U behoort tot de doelgroep van deze training als u als professional regelmatig groepsprocessen begeleidt en hierin verder wilt groeien. Deze cursus is interessant voor een brede doelgroep die zich wil bekwamen in het leiden of voorbereiden van workshops en werkzaam in de Agri & Food waaronder ook het ruimtelijke domein. U houdt zich bezig met groepsprocessen, gaat in overleg met verschillende stakeholders of begeleidt juist interne project startups.

Resultaat

Na afloop van deze training voelt u zich zekerder en rijker toegerust om groepsprocessen op effectieve wijze, met humor en energie te begeleiden. De opbrengst van deze training is dat u:
• Een succesvolle workshop kunt ontwerpen en begeleiden;
• Een ruime verzameling technieken effectief kunt inzetten om interactief te werken;
• Groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen begrijpt;
• Op het juiste moment kunt interveniëren.

Programma

Het volledige programma kunt u hier vinden, bij het openstellen van het programma.

Cursusleider

Peter Coesmans verzorgt deze training. Hij heeft aan de basis gestaan voor het internationale assessment voor facilitators van IAF (International Association of Facilitators) en treedt nog steeds op als internationaal assessor. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het faciliteren van workshops, zowel in het publieke, als private domein en is al 18 jaar trainer op dit gebied. Peter is o.a. één van de kernfacilitatoren van het LEF future center van Rijkswaterstaat.