Cursus voor milieurisicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen bij MS en EU-niveau

Cursus

Cursus voor milieurisicobeoordeling van gewasbeschermings-middelen

Bent u op zoek naar kennis over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau en de laatste stand van zaken op dit vlak? En wilt u oefenen met het toepassen van modellen en met nieuwe benaderingen in de risicobeoordeling? In deze cursus bieden wij een combinatie van kennis en hands-on opdrachten in twee parallelle modules.

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Environmental Research
Datum

di 10 oktober 2017 tot en met do 12 oktober 2017

In samenwerking met Wageningen Environmental Research (Alterra), in specifiek de volgende personen:

ir. W. H. J. (Wim) Beltman
, Wageningen Environmental Research (Alterra)
dr. G. H. P. (Gertie) Arts, Wageningen Environmental Research (Alterra)

De voertaal van deze cursus is Engels, voor meer informatie kunt u dan ook de Engelstalige cursuspagina bezoeken.