Cursus voor milieurisicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen bij MS en EU-niveau

Cursus

Cursus voor milieurisicobeoordeling van gewasbeschermings-middelen bij MS en EU-niveau

Deze cursus gaat in op milieurisicobeoordelingen van gewasbeschermingsmiddelen. De potentiële risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en producten worden beoordeeld op EU- en MS niveau met behulp door overheden opgestelde richtsnoeren. Hoe hier mee om te gaan en wat dit betekent voor het gebruik in de risicobeoordeling leert u tijdens deze cursus.

Georganiseerd door Wageningen Academy, Wageningen Environmental Research
Datum di 10 oktober 2017 tot en met do 12 oktober 2017

Het programma bestaat uit lezingen en hands-on oefeningen, zodat u aan het eind van deze cursus met toepasbare kennis naar huis gaat. De cursus is gericht op gedrag en effecten van gewasbeschermingsmiddelen in twee parallelle modules. Aan het begin en het einde van het cursusprogramma zijn er gezamenlijke plenaire sessies met beide modules, om de koppeling van kennis en kunde van beide aspecten te bevorderen. Kortom, deze cursus is een uitstekende gelegenheid om u kennis en inzicht over gedrag en effecten van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van milieurisicobeoordelingen te verdiepen.

De voertaal van deze cursus is Engels, voor meer informatie kunt u dan ook de Engelstalige cursuspagina bezoeken.