Veilige voedselproductie

In de landbouw en voedingssector vinden op grote schaal vernieuwingen plaats. Innovaties en veranderingen in de primaire productie maar ook bij het transport, opslag, verwerking en bereiding van diervoeders en voedselproducten. RIKILT volgt deze ontwikkelingen op de voet en draagt met haar kennis bij aan veilige voedselproductie.