Risicogericht meten

RIKILT werkt aan methoden om te bepalen welke gevaren in de keten de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen, op basis van hun relevantie.

Het gaat hierbij dus om rangschikken van gevaren op basis van bepaalde (vooraf opgestelde) criteria.

Statistische methoden

RIKILT werkt tevens aan statistische methoden om te bepalen waar in de keten (op welke punten) bepaalde gevaren gemeten moeten worden, en hoeveel monsters dan het beste genomen kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een kosteneffectieve benadering van monitoring.

Trendanalyses

Daarnaast voert het RIKILT trendanalyses van gevaren uit, om te evaluëren of deze meer of minder voorkomen in de loop van de tijd.