Dossier

Weidegang

Gras en weidegang zijn de basis voor de grondgebonden veehouderij. Weidegang en het grondgebonden karakter zijn sterke dragers van het goede imago van de melkveehouderij. Wageningen University & Research doet onderzoek naar alle effecten van weidegang en brengt daarover advies uit. Dat kan gaan over de afweging tussen weiden en opstallen, maar sinds een aantal jaren gaat het vooral over verbeteren van het rendement van weidegang voor de bedrijven die kiezen voor weidegang. Het versterken, vernieuwen en onderbouwen van vakmanschap rond beweiding staat centraal.

Het doel van dit Dossier is om een actueel overzicht van weidegang te geven. Juist de laatste tijd wordt weer geïnvesteerd in kennisontwikkeling en innovatie rond weidegang. Om daarmee succesvol te kunnen blijven beweiden.

Op 94% van de bedrijven is een vorm van weidegang mogelijk

Projecten weidegang

Geen hogere excretie bij beperkte weidegang

Hoe kunnen veehouders die hun koeien weiden een goed resultaat in de KringloopWijzer realiseren?

Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina.

Dynamisch weiden: hoe maak je het beweiden van koeien makkelijker voor de veehouder?

Dynamisch weiden is een project met name gericht op jonge melkveehouders dat moet leiden tot innovaties voor weidegang. In het eerste jaar worden de bedrijven geëvalueerd, waarna vervolgens innovaties en nieuwe ideeën naar voren worden gebracht die uiteindelijk geïmplementeerd kunnen worden op alle melkveebedrijven.
Een van de producten is een evaluatie van de effectiviteit van verschillende manieren van dynamisch weiden:

Dynamisch weiden
Dynamisch weiden

Meer informatie over dit project vindt u op de pagina dynamisch weiden


Amazing Grazing

Het project Amazing Grazing probeert de trend van afnemende weidegang te doorbreken door middel van het creëren van een nieuw perspectief van de weidegang van melkvee in de toekomst. Er wordt aan verschillende deelprojecten gewerkt, waaronder: het voorspellen van grasgoei, nieuwe technieken om koeien te drijven en hoeden, en welke beweidingssystemen het beste passen bij een bepaalde kudde.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Amazing Grazing.

Economisch weiden

Door middel van verschillende deelonderzoeken wordt er aan een antwoord gewerkt op de vraag hoe het rendement uit gras en weidegang verder verhoogd kan worden. Deze deelonderzoeken bestaan onder andere uit: de kostprijsverschillen van weiden van verschillende typen bedrijven, wat onderscheidt bedrijven die weiden succesvol in de praktijk brengen, wat is het verschil in opbrengst van de huidige beweiding van een bedrijf en de opbrengst van datzelfde bedrijf wanneer het beweiding optimaal toepast.

Meer informatie over dit project vindt u op de pagina economisch weiden

AUTOGRASSMILK

AUTOGRASSMILK richt zich op het ontwikkelen van advies voor het combineren van melkrobots en weidegang die geschikt zijn voor verschillende bedrijven in verscheidene regio’s in Europa.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van AUTOGRASSMILK

Tools

Nieuws weidegang

Publicaties weidegang