Animal nutrition - chicken

Nieuwsbrieven van het Centre for Animal Nutrition

De afdeling Diervoeding van Wageningen Livestock Research werkt sinds 2008 nauw samen met de leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen Universiteit en de afdeling Voeding van Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. Samen geven zij meerdere malen per jaar een Engelstalige nieuwsbief uit.