Onderzoeksinstituut

Wageningen Marine Research

Kennis van mariene ecosystemen voor duurzaam gebruik en beheer van kust en zee.

Over ons

Foto van de week:

Onderzoekers bezoeken in het geboorteseizoen van grijze zeehonden de eilandjes Richel en Griend in de Waddenzee. Ze tellen en fotograferen de zeehondenpups en –vrouwtjes van gepaste afstand. Ook zoeken ze naar poep en resten van placenta’s om DNA-onderzoek te doen. Met die kennis kan gewerkt worden aan een betere bescherming van deze dieren en gebieden.
Onderzoekers bezoeken in het geboorteseizoen van grijze zeehonden de eilandjes Richel en Griend in de Waddenzee. Ze tellen en fotograferen de zeehondenpups en –vrouwtjes van gepaste afstand. Ook zoeken ze naar poep en resten van placenta’s om DNA-onderzoek te doen. Met die kennis kan gewerkt worden aan een betere bescherming van deze dieren en gebieden.