Onderzoeksinstituut

Wageningen Marine Research

Kennis van mariene ecosystemen voor duurzaam gebruik en beheer van kust en zee.

Over ons

Foto van de week:

Wageningen Marine Research onderzoekt het gedrag van vleermuizen bij offshore windturbines. Op het land is gebleken dat vleermuizen slachtoffer kunnen worden van windturbines. Nu wordt onderzocht wat het aanvaringsrisico is van vleermuizen met offshore windturbines, omdat vleermuizen tijdens de trek ook regelmatig boven zee te vinden zijn.
Wageningen Marine Research onderzoekt het gedrag van vleermuizen bij offshore windturbines. Op het land is gebleken dat vleermuizen slachtoffer kunnen worden van windturbines. Nu wordt onderzocht wat het aanvaringsrisico is van vleermuizen met offshore windturbines, omdat vleermuizen tijdens de trek ook regelmatig boven zee te vinden zijn.