Onderzoeksinstituut

Wageningen Marine Research

Kennis van mariene ecosystemen voor duurzaam gebruik en beheer van kust en zee.

Over ons

Foto van de week:

De leeftijd van vis kan bepaald worden door de otolieten (gehoorsteentjes) te bestuderen omdat deze, net als bij bomen jaarlijkse groeiringen kennen. Verder kan aan de hand van de grootte van een otoliet de lengte en het gewicht van de vis voorspeld worden.
De leeftijd van vis kan bepaald worden door de otolieten (gehoorsteentjes) te bestuderen omdat deze, net als bij bomen jaarlijkse groeiringen kennen. Verder kan aan de hand van de grootte van een otoliet de lengte en het gewicht van de vis voorspeld worden.