Opdrachtgevers

Wageningen Marine Research werkt voor een diversiteit aan (inter)nationale opdrachtgevers; bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en overheden waaronder de EU. De activiteiten bestaan uit onderzoek, advisering/consultancy en het uitvoeren van testwerkzaamheden.

Marktvelden

De vier marktvelden waar we ons op richten zijn:

 • Deltatechnologie
 • Maritieme technologie
 • Agro & food - Sea food - keten
 • Watertechnologie

Partnerships

Wageningen Marine Research kent vele vormen van allianties en partnerships en deelt deze wanneer dit in het belang is van opdrachtgevers.

(inter)nationale strategische samenwerking met:

 • relevante kennisinstellingen:

  • nationaal Deltares, NIOZ, TNO, Wetsus en MARIN
  • internationaal met Ifremer, IMR, CEFAS, AWI, SINTEF, NOAA en Nofima
 • ingenieursbureaus: Arcadis en haskoning/DHV
 • relevante netwerken: ICES, EFARO, Ascobans, Life Watch, MARBEF, EATIP en EAS

Wageningen Marine Research versterkt de samenwerking en relatie met universiteiten:

 • Wageningen University & Research: Leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij (AFI), Aquatische Ecologie (AEW), Environmental Policy (ENP) en de nieuw te vormen leerstoelgroep Marine Resources and Ecology (MSE).
 • andere universiteiten: RUU, RUG en TU Delft
 • academische instituten: NIOZ en AWI