Wereldwijde duurzame akkerbouw en groenteteelt

Wereldwijde duurzame akkerbouw en groenteteelt

De business unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente van Wageningen University & Research werkt internationaal aan een duurzame en concurrerende akkerbouw en groenteteelt. Dankzij onze brede en praktische kennis op het gebied van tropische groenteteelt en veldgewassen zijn wij de partner bij uitstek voor kennisoverdracht via kennisnetwerken en trainingen in o.a Afrika en Azië. Ook voeren wij productketenanalyses uit voor bedrijven en overheden.

Co-innovatie: van idee tot implementatie

We werken in internationale projecten samen met de Nederlandse overheid, lokale overheden, bedrijven en toeleveranciers (bijv. veredelings- en zaadbedrijven en leveranciers van meststoffen en bestrijdingsmiddelen). Onze projecten zijn gericht op het ontwikkelen van de capaciteit van kleine boeren in ontwikkelingslanden in aardappel-, graan- en groenteteelt. Hierbij werken we samen met deze ondernemers in de land- en tuinbouw in alle fasen van het innovatieproces: van ideevorming tot implementatie (co-innovatie). Daarmee vergroten we de slagingskans bij het in de markt zetten van nieuwe innovatieve technologieën.

Train de trainer

We hebben jarenlange ervaring met het opzetten van trainingsprogramma’s voor toekomstige trainers en adviseurs van boeren, met het opzetten van praktische educatieve programma’s (on- en offline) en zijn experts in advies en kennisoverdracht. We maken daarbij gebruik van innovatieve methoden voor het ontwikkelen van kennisdynamiek en kennisnetwerken. 

Onze acties zijn gericht op kennisontwikkeling bij boeren en kennisoverdracht met als doel de productiviteit, kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren en de kostprijs en de productierisico’s te verkleinen. Meestal gaat dat samen met de introductie van innovatieve technologieën vanuit het bedrijfsleven, waarvoor vaak een hoger kennisniveau van de boeren wenselijk is. Wij helpen de lokale overheden en bedrijven bij het ontwikkelen van het juiste trainingsprogramma voor trainers van de boeren. Deze 'Train de trainers'-programma’s zijn gebaseerd op het ‘Super trainer model’ (zie hiernaast).

Voorbeeldprojecten wereldwijd

Op dit moment zijn wij actief met projecten in Indonesië, Vietnam, Myanmar, India, Ethiopië, Tanzania, Uganda, Ghana, Argentinië en Chili. Een aantal voorbeelden zijn:

Geïntegreerde plaagbeheersing in Vietnam

In zuid-oost Azie zorgt de appelslak voor grote problemen in de rijstproductie . De slak tast met name de jonge rijstplantjes aan, deze zijn nog erg gevoelig en kunnen na aantasting vaak niet verder groeien wat leidt tot minder rijstplanten en productieverlies. In Vietnam worden daarom zaadcoating technologieën getest en gedemonstreerd om deze plaag te bestrijden. 

Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research organiseert samen met verschillende partners,  Vietnamese en Nederlandse overheid verschillende testen en demonstraties om de opbrengst te verhogen en de slakken te bestrijden. Wij ontwikkelen trainingen op basis van onze praktijkkennis op het gebied van geïntegreerde plaagbestrijding. Deze trainingen worden aan lokale wetenschappers en studenten gegeven op belangrijke locaties in het veld. Wij verzorgen de methodiek en geïntegreerde plaagbestrijdingscursussen voor sector professionals van Vietnamese zaadbedrijven en ander stakeholders in de rijst sector in Vietnam.

VegImpact

VegImpact (Vegetable production and marketing with impact) is een project waarbij kleine boeren in Indonesië worden voorzien van de juiste kennis om hun groenteproductie te verhogen. De boeren worden ook geholpen met het inzetten van de juiste marketingtools om hun producten voor een goede prijs te verkopen. Met een e-learning module, praktijkgerichte trainingen en coachingtrajecten, draagt VegImpact bij aan de voedselveiligheid en de ontwikkeling van een private sector in Indonesië.

VegImpact is een vervolgproject van eerdere succesvolle Nederlands-Indonesische landbouwprojecten. Het wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en ontwikkelt nieuwe productieketens om zo het inkomen van akkerbouwboeren te verhogen. Het project richt zich op verschillende eilanden van Indonesië (o.a. Java, Sumatra en Sulawesi) en werkt nauw samen met de lokale en private sector voor een duurzame uitkomst. 

Lees meer over het project: www.vegimpact.com

Sevia

Sevia (Seeds of ‘Expertise for the Vegetable Sector of Africa) werkt aan de voedselveiligheid in Afrika door te helpen bij de verdere ontwikkeling van de groenteindustrie. Dit wordt gedaan door het verbeteren van teelttechnieken van verschillende Afrikaanse groenten door boeren en door onderzoek naar genetische diversiteit van groenten in Africa. Sevia werkt daarnaast aan het verhogen van het inkomen van de boeren, door de productiviteit te vergroten dankzij de ontwikkeling en verspreiden van technologische innovaties.  

Sevia wordt gedragen door de industrie en gefinancierd doorhet ministerie van Buitenlandse Zaken, East-West Seed en Rijk Zwaan. De business unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente van Wageningen University & Research is de Nederlandse kennispartner.

Lees meer over het project: www.sevia.biz

Ghanaveg

GhanaVeg (Ghana vegetable) heeft als missie: het creëren van een duurzame en internationaal concurrerende groentesector die bijdraagt aan de economische groei van Ghana en zorgt voor innovatieve producten en diensten.

GhanaVeg richt zich op het verbeteren van de productiviteit in de groentesector en het faciliteren van een efficiëntere markt, door lokale groentetelers te introduceren bij de Nederlandse private sector om zo de hele groenteproductieketen te professionaliseren en een beter klimaat te creëren voor ondernemers en consumenten in Afrika

Lees meer over het project: http://ghanaveg.org