bollen, bomen. fruit

Praktijkonderzoek Bollen, Bomen & Fruit (BBF)

De business unit Bollen, Bomen en Fruit vormt een belangrijke schakel tussen onderzoek dat zowel wetenschappelijk verantwoord als in de praktijk toepasbaar is. Daardoor dragen wij bij aan een structureel duurzame en rendabele ontwikkeling van de bloembollen-, bomen- en fruitsectoren. Wij doen dat door onze onderzoekresultaten en praktijkkennis samen te voegen tot werkbare innovaties en concepten die telers kunnen toepassen op bedrijfsniveau en die bedrijfseconomisch rendabel zijn.