Activiteit

Themadag Beter bodembeheer

De PPS Beter Bodembeheer organiseert op 6 april 2017 de themadag ‘Beter bodembeheer – de diepte in!’. Reserveer deze dag alvast in uw agenda. Het definitieve programma en een link om u aan te melden volgen binnenkort.

Georganiseerd door PPS Beter Bodembeheer
Datum do 6 april 2017
Tijd 09:30 tot en met 17:30
Locatie Centraal gelegen in midden-Nederland. Wordt nader bepaald.

Toegang: €40,- per persoon (studenten gratis)

Voorlopige invulling

Op deze dag geven diverse sprekers hun visie op de bodem en het belang van bodembeheer. Voornamelijk gaan we graag met u de diepte in op thema’s uit het onderzoeksprogramma PPS Duurzame Bodem (2012-2016). Een aantal interessante resultaten voor de praktijk die de afgelopen jaren nog (te) weinig onder de aandacht zijn gebracht worden in parallelsessies gepresenteerd. Er is hierin volop ruimte voor vragen en discussie.

Thema’s die binnen de parallelsessies aan bod komen zijn als volgt voorlopig vastgesteld:

  • Bodembeheer in diverse sectoren (akkerbouw, maïs-, sier- en fruitteelt),
  • Meten van bodemkwaliteit,
  • Bodemkwaliteitssystemen,
  • Bodem en klimaat,
  • Bodemorganische stof, nutriënten en opbrengst,
  • Bodemweerbaarheid & bodemgezondheid,
  • Bodemdruk/bodemverdichting en (minimale) grondbewerking,
  • Kosten en baten van bodembeheer

PPS Duurzame bodem

Deze themadag wordt georganiseerd binnen de PPS Duurzame Bodem. Partners in PPS Duurzame Bodem zijn: LTO Nederland, NAV, Brancheorganisatie Akkerbouw (Penvoerder), Agrifirm, IRS, SuikerUnie, AVEBE, CZAV, NAO, voormalig Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen University & Research.