Inspiratiedag Leisure en gebiedsontwikkeling

Cursus

Inspiratiedag leisure en gebiedsontwikkeling

Jaarlijkse inspiratiedag leisure en gebiedsontwikkeling, een interactieve (breng uw eigen casus in) en vooral inspirerende, leerzame dag. Leisure speelt vaak een rol bij gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren zien we steeds vaker nieuwe partijen initiatieven nemen: ondernemers die de herbestemming van een pand of een gebied initiëren, bewoners die een stadspark opknappen en beheren. De verhoudingen tussen publieke, private en particuliere partijen veranderen. Bewonersparticipatie, maatschappelijk ondernemen, nieuwe verdienmodellen, maar ook nog steeds opdrachtgeverschap en politiek-bestuurlijke betrokkenheid, maar dan wel in een nieuwe context. Tijdens deze interactieve cursusdag willen wij u inspireren en mét u op zoek naar het rendement van onconventionele benaderingen.

Organisator Wageningen Academy
Datum

di 26 september 2017

Duur 1 dag
Setup Andere setup
Locatie Garage Royal, Koningsweg 23A, 6816 TD Arnhem
Prijs 650

Programma van de inspiratiedag
Leisure en gebiedsontwikkeling


De inspiratiedag bestaat uit presentaties, een rondleiding
over de voormalige Vliegbasis Deelen, interviews en een
interactieve sessie met een aantal experts. U wordt uitgenodigd
om uw eigen casus in te brengen.

Doelgroep

De inspiratiedag is geschikt voor professionals (HBO/WO niveau) werkzaam in leisure en gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld als:
• Beleidsmedewerkers bij gemeenten en provincies.
• Professionals bij adviesbureaus en intermediaire organisaties.
• Projectontwikkelaars.


Resultaat

Op deze dag laten we u kijken door de ogen van een kunstenaar, projectontwikkelaar en natuurbeheerder. Dat geeft inzicht in de vraag wat het oplevert om anders naar een gebied te kijken. Na afloop van de inspiratiedag heeft u inzicht gekregen in de manieren waarop leisure als drager en katalysator een rol kan spelen bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast bent u in staat om de nieuwe verhoudingen tussen publieke, private en particuliere partijen te herkennen en leert u meer over bewonersparticipatie, maatschappelijk ondernemen en nieuwe verdienmodellen.

Eigen casuïstiek

Heeft u een prangende vraag of een mooi voorbeeld? Breng uw eigen casus mee en bediscussieer kansen en bedreigingen met onze experts!

Programma

Hier staat het volledige programma in pdf beschikbaar:
- Download hier de flyer

  Cursusleiding


  Janine Caalders: Expert vrijetijdseconomie
  Janine heeft ruim twintig jaar ervaring in toerisme, recreatie en publieksbereik, vooral in relatie tot erfgoed en natuur. Ze is voorzitter van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en heeft een coöperatie opgezet om de huiden van Nederlandse natuurkoeien op de markt te brengen. Ze is lid van verschillende besturen en adviescommissies (wetenschap, fondsen, overheid) op het gebied van leisure, groen, bewonersparticipatie en sociaal ondernemen.

  Ronald Löhr: Plein 13 Consultancy en Platform31 (associé)
  Vanuit Plein 13 zet Ronald Löhr zich in om bij te dragen aan het "een beetje mooier maken van Nederland". De rode draad in zijn werk is het verzorgen van project- en procesmanagement op verscheidene ruimtelijke schaalniveaus, vooral het begeleiden van visie-trajecten en met speciale interesse voor opdrachtgeverschap. Daarnaast verzorgt hij (interim-)management, is hij gastdocent bij Van Hall Larenstein en bestuurslid van de Eo Wijers-stichting.

  Maak alvast kennis met de experts:  - André Dekker – kunstenaar, Observatorium
  Als één van de drie artiesten binnen de kunstenaarsgroep Observatorium, die zich bezig houdt met “place making”, legt André zich toe op sculptuur in parken, straten en landschappen en is hij betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij wordt er in een gebruik voorzien dat past bij de omgeving: overnachten, optreden, observeren of, zoals bij het beeld Warten auf den Fluss in het Ruhrgebied, wachten.

  - Saskia van Dockum - Directeur Stichting Het Utrechts Landschap
  Saskia van Dockum is directeur van de Stichting het Utrechts Landschap. Utrechts Landschap is een van de partners in ‘Hart van de Heuvelrug’, een omvangrijk programma van 25 projecten met 17 partners waarbinnen grondpercelen worden uitgeruild om zo meer ruimte voor groene én rode functies te maken. Het principe achter dit plan is dat de herontwikkeling wordt betaald door rode functies, met name woningbouw. Eén van de voorbeeldprojecten is de voormalige vliegbasis Soesterberg, deze wordt grotendeels teruggeven aan de natuur en ingericht voor natuurgerichte recreatie, ook is er een militair museum. Het Utrechts Landschap is de toekomstige beheerder van de groene gebieden.

  - Hans Jungerius - Ontdekkingsreiziger, initiatiefnemer herontwikkeling Kamp Koningsweg
  Hans Jungerius houdt zich vanuit z'n fascinatie voor filosofie, geschiedenis en het landschap bezig met onze omgeving. Hans schrijft boeken, organiseert excursies en programmeert gebieden. Vanuit zijn fascinatie voor het verborgen militaire landschap ten noorden van Arnhem stond hij aan de wieg van de herbestemming van Kamp Koningsweg Noord. In de visie van Hans is dit de eerste schakel in ‘landschapspark  Schaarsbergen’: een toegankelijke groene corridor vanuit het centrum van Arnhem naar de Hoge Veluwe.

  - Gerrit van Vegchel – algemeen directeur Atrivé
  Als algemeen directeur van Atrivé, voormalig (onafhankelijk) bestuursvoorzitter van Parkstad Limburg (2010-2014), directeur strategie van ING Real Estate (2007-2010) en directeur strategie van Woonmaatschappij Ymere (2002-2007) heeft Gerrit een brede achtergrond in gebiedsontwikkeling en vastgoed, onder andere op het gebied van leisure.