Inspiratiedag Leisure en gebiedsontwikkeling

Cursus

Inspiratiedag leisure en gebiedsontwikkeling

Jaarlijkse inspiratiedag leisure en gebiedsontwikkeling, een interactieve (breng uw eigen casus in) en vooral inspirerende, leerzame dag. Leisure speelt vaak een rol bij gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren zien we steeds vaker nieuwe partijen initiatieven nemen: ondernemers die de herbestemming van een pand of een gebied initiëren, bewoners die een stadspark opknappen en beheren. De verhoudingen tussen publieke, private en particuliere partijen veranderen. Bewonersparticipatie, maatschappelijk ondernemen, nieuwe verdienmodellen, maar ook nog steeds opdrachtgeverschap en politiek-bestuurlijke betrokkenheid, maar dan wel in een nieuwe context. Tijdens deze interactieve cursusdag willen wij u inspireren en mét u op zoek naar het rendement van onconventionele benaderingen.

Georganiseerd door Wageningen Academy
Datum di 26 september 2017

Programma van de inspiratiedag
Leisure en gebiedsontwikkeling


De inspiratie dag bestaat uit presentaties, een rondleiding
over de voormalige Vliegbasis Deelen, interviews en een
interactieve sessie met een aantal experts. U wordt uitgenodigd
om uw eigen casus in te brengen. Dit kunnen we bij de
bevestigings mail melden en ook de website.

Doelgroep

De inspiratie dag is geschikt voor professionals (HBO/WO niveau) werkzaam in leisure en gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld als:
• Beleidsmedewerkers bij gemeenten en provincies.
• Professionals bij adviesbureaus en intermediaire organisaties.
• Projectontwikkelaars.


Resultaat

Op deze dag laten we u kijken door de ogen van een kunstenaar, projectontwikkelaar en natuurbeheerder. Dat geeft inzicht in de vraag wat het oplevert om anders naar een gebied te kijken. Na afloop van de inspiratie dag heeft u inzicht gekregen in de manieren waarop leisure als drager en katalysator een rol kan spelen bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast bent u in staat om de nieuwe verhoudingen tussen publieke, private en particuliere partijen te herkennen en leert u meer over bewonersparticipatie, maatschappelijk ondernemen en nieuwe verdienmodellen.

  Cursusleiding


  Janine Caalders: Expert vrijetijdseconomie
  Janine heeft ruim twintig jaar ervaring in toerisme, recreatie en publieksbereik, vooral in relatie tot erfgoed en natuur. Ze is ondernemer en werkt daarnaast als onafhankelijk adviseur. Ze is lid van verschillende besturen en adviescommissies (wetenschap, fondsen, overheid) op het gebied van leisure, groen, bewonersparticipatie en sociaal ondernemen.

  Ronald Löhr: Plein 13 Consultancy en Platform31 (associé )
  Vanuit Plein 13 zet Ronald Löhr zich in om bij te dragen aan het "een beetje mooier maken van Nederland". De rode draad in zijn werk is het verzorgen van project- en procesmanagement op verscheidene ruimtelijke schaalniveaus, vooral het begeleiden van visie-trajecten en met speciale interesse voor opdrachtgeverschap. Daarnaast verzorgt hij (interim-)management, is hij gastdocent bij Van Hall Larenstein en bestuurslid van de Eo Wijers-stichting.

  Betrokkken Experts

  Hieronder vindt u de lijst van 2016 ter indicatie, het panel van 2017 wordt t.z.t. bekend gemaakt.

  Experts 2016 editie:
  Andre Dekker, kunstenaar Observatorium
  Saskia van Dockum, directeur stichting het Utrechts Landschap
  Hans Jungerius, Ontdekkingsreiziger, initiatiefnemer Kamp Koningsweg
  Yttje Feddes, directeur Feddes Olthof landschapsarchitecten
  Frank Strolenberg, programmaleider herbestemming, RCE
  Gerrit van Vegchel, algemeen directeur Atrivé
  Jan Oosterman, adviseur vrijetijdseconomie en gebiedsontwikkeling