Wat kost studeren?

Wat kost studeren? Meer over studiekosten

Hoe betaal ik de studie van mijn kind? Wat is het inkomen van een student? Studeren kost veel geld, maar levert ook veel op.. een interessante studie en het begin van een boeiende loopbaan. Een afgeronde studie levert ook geld op. Een studie is een investering die loont. Ieder jaar dat uw zoon of dochter met succes hoger onderwijs volgt, levert circa 6-8% meer salaris op (gegevens Rijksoverheid). De studiefinanciering is veranderd. De basisbeurs voor nieuwe studenten is afgeschaft. De aanvullende beurs blijft bestaan. Vraag die altijd aan.

Presentatie DUO op de voorlichtingsavond 'wijzer met geld'

Studiekosten: maandelijkse kosten voor een student

Maandelijkse kosten voor een student

De studiekosten kunnen flink oplopen. Het Nibud heeft op een rijtje gezet wat studeren per maand gemiddeld kost naast het collegegeld.

Er is ook een handig filmpje over geld lenen en studeren

Ook voor scholieren heeft het Nibud een site.De informatiesite over geldzaken voor studenten geeft ook veel informatie.

€366,- Huur (Wageningen gemiddeld €250,- tot €350,-)
€163,- Collegegeld
€161,- Boodschappen
€144,- Ontspanning, uitgaan en sport
€ 97,- Zorgverzekering
€ 57,- Studieboeken (Wageningen verschilt erg per opleiding)
€ 55,- Vervoer (naast de OV-kaart)
€ 47,- Kleding en schoenen
€ 26,- Telefoon

Handige bespaartips van studenten

Wat moet ik bijdragen aan de studiekosten van mijn kind?

De DUO beheergroep (studiefinanciering) vindt dat er drie partijen zijn die de kosten van de studie moeten dragen:

  • De overheid,
  • De student zelf
  • De ouder(s)


Er is een rekenhulp van de DUO beheergroep waarmee u door een paar eenvoudige vragen makkelijk kunt zien wat uw bijdrage in de studiekosten moet zijn. Hoe u daarmee omgaat met uw kind verschilt. Soms betalen ouders het collegegeld, soms betalen ze een vast bedrag per maand.

Ouders met minder inkomsten hoeven ook minder te betalen. Uw kind krijgt dan een aanvullende beurs. Vraag die altijd aan, vooral als er meer studerende kinderen zijn.

Veel studenten hebben een bijbaan. Een paar uur werken per week is voor de meeste studenten goed haalbaar. Studenten vinden ook vaak een leuke en leerzame bijbaan op de universiteit.

Natuurlijk is er zorgtoeslag en soms krijgt een student ook huurtoeslag.

Er is ook een handig filmpje over geld lenen en studeren


Hoeveel studiefinanciering/studievoorschot krijgt uw kind?

Studiefinanciering heet nu studievoorschot (handig schema)

De studiefinanciering is veranderd. Kijk vooral regelmatig op de site van DUO

Hoeveel?
De maximale lening kan oplopen tot €1016 per maand. Minder lenen mag natuurlijk ook.

De aanvullende beurs kan oplopen tot €378,- per maand, voor studenten met ouders die minder dan €30.000 verdienen. Boven dat inkomen loopt het bedrag terug. Hebben ouders meerdere studentende kinderen, dan kan het inkomen ook veel hoger zijn om nog voor een (deel van) de aanvulede beurs in aanmerking te komen. Je moet wel binnen 10 jaar een diploma halen, anders wordt deze beurs ook een lening. Dat geldt ook voor het OV reisproduct. Het is verstandig altijd een aanvullende beurs aan te vragen.

Aflossen

Je mag er 35 jaar over doen om je lening af te lossen. Hoeveel je aflost is afhankelijk van je inkomen. Heb je weinig inkomen, dan los je weinig af. Je hoeft nooit meer dan 4% van je maandinkomen af te lossen. Als je minder dan het minimumloon verdient, hoef je niet af te lossen.

Hoeveel moet je aflossen?
Het Nibud heeft rekenwijzer ontwikkeld waarmee te kunt zien hoeveel je per maand moet betalen als je eenmaal af gaat lossen. De rekenwijzer gaat nog uit van de oude regeling. Wordt de nieuwe regeling een feit, dan wordt de afbetaling soepeler. Door de rekenwijzer in te vullen krijg je een idee van het maandbedrag dat je aflost.

Studeren loont

Iemand die een studie heeft gedaan heeft natuurlijk veel geleerd en heeft de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Dat levert op de eerste plaats meer plezier in het werk op. Maar mensen met een ‘hogere opleiding’ verdienen ook meer. Iemand die aan een hogeschool of universiteit heeft gestudeerd, verdient gemiddeld anderhalf tot twee keer zoveel. (volgens de Rijksoverheid). Ook de samenleving als geheel profiteert van een goed opgeleide bevolking.

Een financieel plan maken
(Aanstaande) studenten vragen hun ouder(s) nogal eens om hulp bij de planning van hun geldzaken. het Nibud heeft een handig hulpmiddel hierbij.

Meer over geld?

-Betrouwbare informatie over geldzaken, ook voor studenten, is te vinden op www.wijzeringeldzaken.nl. Dit is een initiatief van o.a. de Rijksoverheid. Aanstaande studenten kunnen onder andere informatie vinden over de kosten van kamers. Ook is er informatie over omgaan met geld.

Verschil tussen de oude en de nieuwe studiefinanciering-regeling

De oude regeling (eindigt in september 2015):

De nieuwe regeling:

De oude (studiefinanciering) en de nieuwe regeling (studievoorschot) vergeleken.
De (oude) studiefinanciering Het (nieuwe) studievoorschot
basisbeurs wordt lening
(aanvullende) beurs, voor studenten met ouders met een lager inkomen blijft en kan hoger worden
lening blijft
collegegeldkrediet. Dat is een lening om je collegegeld te betalen blijft
studenten reisproduct (OV kaart) blijft

Check je geld

Studeren in 2015-2016

Veel jongvolwassenen hebben in het begin enige hulp nodig om 'uit te komen'. Deze brochure, samengesteld door 'Wijzer in geldzaken' geeft inzicht in je uitgaven, je inkomsten en hoe je overzicht houdt. 
Studiekosten de de belastingdienst

Nieuwsbrief en blog voor ouders van (aanstaande) studenten