Wettelijke Onderzoekstaken (WOT)

Wageningen University & Research voert WOT-onderzoek uit, dat voortvloeit uit de verplichtingen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving.

EZ, de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de gebruikers van de onderzoeksresultaten.