Zorgvuldige veehouderij

Burgers en professionals geven regelmatig hun mening over de Nederlandse veehouderij. Met een aandeel van 5% van de Nederlandse economie is de veehouderij een belangrijke factor, maar de schaal en intensiteit van de veehouderij in Nederland roepen regelmatig kritiek op.

Wageningen UR werkt samen met het bedrijfsleven aan het oplossen van problemen, maar vooral ook aan het openen van nieuwe perspectieven. Veehouderij heeft ook een sterke internationale dimensie. Integrale stalsystemen die inspelen op de behoefte van dieren qua gedrag en leefomstandigheden zonder economie, milieu, gezondheid van mens en dier en arbeidsomstandigheden uit het oog te verliezen. Specifieke aspecten als dierenwelzijn, broeikasgasemissie en zo├Ânosen (besmettelijke ziekten van dier op mens) krijgen hierbij veel aandacht.

Uitgelichte projecten

Uitgelicht nieuws