Topsectoren

Met het topsectorenbeleid wil de Nederlandse regering innovaties stimuleren in sectoren die cruciaal zijn voor onze economie en werkgelegenheid. Hiervoor vormen overheid, bedrijfsleven en onderzoeks- en kenniscentra een ‘gouden driehoek’.