Publicaties

Links between energy and food markets: a preliminary assessment

Silvis, H.J.; Woltjer, G.B.

Samenvatting

Dit rapport is gericht op de verbanden tussen de energie- en de voedselmarkt. Beide markten hebben te maken gehad met trends op de lange termijn en hevige schommelingen op de korte termijn. In hoeverre zijn deze markten aan elkaar gerelateerd en welke feedbackmechanismen moeten worden betrokken bij scenarioanalyses? Op basis van internationale studies en prognoses zijn er drie verbanden aan te wijzen tussen de energie-en de voedselmarkt. Het eerste verband betreft de gemeenschappelijke waardestuwers aan de vraagzijde, namelijk demografische en economische ontwikkelingen. Het tweede verband heeft betrekking op de energiekosten van de landbouw- en voedselproductie en -distributie. Het derde verband betreft de rol van landbouw als energieproducent.This report addresses the links between energy and food markets, and the long-term trends and large short-term fluctuations they have undergone. The ways in which these markets are related and which feedback mechanisms must be taken into account in scenario analyses were investigated. On the basis of international studies and prognoses, three links connecting energy and food markets were identified. The first link is formed by the common drivers on the demand side, namely demographic and economic developments, the second link is related to the energy costs of agricultural and food production and distribution, and the third link comprises the role of agriculture as a producer of energy.