Voldoende houtige biomassa mobiliseren voor bijstook in energiecentrales

Workshop

Nederland en de biobased economy - Hoe mobiliseren we 10 miljoen ton houtige biomassa in een duurzame markt?

In het Energieakkoord is afgesproken dat meestook van biomassa in kolencentrales niet meer wordt dan 25 PetaJoule (PJ). Als onderdeel van deze biomassa inzet is zo’n 3,5 miljoen ton hout per jaar nodig. Daarnaast geeft het Energieakkoord in Pijler 3 een doel van een decentrale duurzame energieopwekking van in totaal 186 PJ. Als onderdeel daarvan worden genoemd: decentrale verwarming, haarden, en kachels. We kunnen de behoefte aan hout hiervan schatten op nog eens 5 – 7 miljoen ton houtige biomassa per jaar.

Georganiseerd door Wageningen Environmental Research, Wageningen Food & Biobased Research
Datum do 3 juli 2014
Tijd 12:30 tot en met 18:00
Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Droevendaalsesteeg 3a
100
6708 PB
Wageningen
0317 48 17 00
Zaal/kamer Zaal 1
Het wordt een enorme uitdaging om aan deze houtvraag te voldoen gezien de omvang, de krapte op de houtmarkt, de te bieden prijzen, en de duurzaamheidseisen inclusief de koolstofschuld-eisen.

De huidige Nederlandse houtoogst is nu ~0.5 miljoen ton hout per jaar; deze wordt echter primair gebruikt door de houtverwerkende industrie. Uit hergebruik van oud hout zou mogelijk een half miljoen ton hout beschikbaar kunnen komen. De rest van het Europese bos kan mogelijk een bijdrage leveren, evenals andere wereldregio’s. Echter het mobiliseren van deze biomassa is een grote uitdaging.

Het hele concept van de biobased economie staat of valt met de continue beschikbaarheid van voldoende houtige biomassa tegen aanvaardbare prijzen, en onder realistische criteria. Het is van belang dat we in Nederland met een hogere sense of urgency gaan nadenken over wat we zelf kunnen doen binnen Nederland en in de EU om nu en de komende jaren meer hout duurzaam te mobiliseren uit onze bestaande bossen. Het stimuleren van een langjarige en stabiele markt is daarbij van groot belang. 

Probleem: De biobased economie staat of valt met de continue beschikbaarheid van voldoende duurzame houtige biomassa tegen aanvaardbare prijzen, en onder realistische criteria. Op dit moment is onduidelijk waar deze biomassa vandaan moet komen en het ziet er niet naar uit dat de gewenste hoeveelheden beschikbaar zullen komen. De workshop gaat in op deze uitdagingen, en identificeert vervolgacties voor mogelijke oplossingen. 

Programma
12:30 ontvangst (koffie thee en broodjes)
13:15 - 13:25 Opening: Gert-Jan Nabuurs; uitdagingen in biomassa mobilisatie
13:25 - 13:40 Dorette Corbey: Duurzaamheidscriteria: overzicht en beleid
13:40 - 13:55 Wouter Schaaf, Dir. energie en Duurzaamheid, Min EZ.
13:55 - 14:10 Peter Paul Schouwenberg (Essent/TKI BBE)
14:10 - 14:25 Willem Wiskerke Greenpeace: NGO perspectief
14:30 - 15:00 Koffie/thee
15:00 - 15:15 Bart Dehue: NUON
15:15 - 15:30 Henk Wanninge (SBB): Houtmobilisatie in de praktijk
15:30 - 15:45 Fokke Goudswaard (Platform bioenergie): Het perspectief van het bio-energie bedrijfsleven
15:45 - 16:00 Berien Elbersen: Beschikbare biomasse EU
16:00 - 16:15 Jaap van den Briel: Platform Hout Nederland: Positie versterking van inzet hout(vezel) voor de NL biobased economy
16:15 - 16:30 Interventie: Wolter Elbersen
16:30 - 17:30 Discussie en identificatie vervolgacties:
Uitdagingen voor mobilisatie uit Euopese en Nederlandse bos
Langjarige en duurzame markt ontwikkelen: welke incentives
Oplossingsrichtingen voor voldoende mobilisatie van houtige biomassa voor de biobased economy
vervolgacties
17:30 - 18:00 Afsluitende borrel