Mest- en co-vergisting

Cursus

Cursus mest- en co-vergisting

Biogasproductie door vergisting van dierlijke mest levert, alleen of samen met andere grondstoffen (co-vergisting), in toenemende mate een bijdrage aan de duurzame energieproductie in ons land. De vergunningverlening voor de oprichting van covergistingsinstallaties is een complex proces, waarbij veel verschillende aspecten om de hoek komen kijken. Gezien de mogelijke impact van een covergistingsinstallatie voor zowel de betrokken ondernemer(s) als omwonenden is het van belang dat de vergunningverlenende instantie over voldoende kennis beschikt en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en inzichten.

Organisator Wageningen Academy
Setup Incompany

Deze cursus wordt momenteel herzien, u kunst alvast interesse tonen of direct contact opnemen met de programmamanager.

Mest- en co-vergisting, een praktische cursus voor ambtenaren

Wordt er binnen uw regio/gemeente ook gedacht aan het plaatsen van een vergister of hebt u er al mee te maken? Worstelt u met de vele facetten die bij een juiste beoordeling van initiatieven om de hoek komen kijken? Wilt u in staat zijn rapporten en adviezen van externe bureaus te kunnen beoordelen? Dan biedt deze cursus de mogelijkheid om u in korte tijd de benodigde kennis bij te brengen.

De cursus behandelt

In de cursus wordt het onderwerp mest- en covergisting vanuit diverse invalshoeken behandelt, van technische aspecten tot ruimtelijke inpassing en het creƫren van draagvlak. Na de cursus bent u beter in staat om te beoordelen wat er bij de plaatsing van een vergistingsinstallatie komt kijken en of vergisting een aantrekkelijke optie voor duurzame energieopwekking in uw gemeente/provincie is. Ook bent u beter in staat om rapporten en adviezen van externe bureaus te beoordelen.

Doelgroep

De cursus is speciaal ontwikkeld voor ambtenaren werkzaam binnen gemeenten, provincies of Regionale Uitvoeringsdiensten die te maken hebben met vraagstukken rondom mest- en covergisting. Ook medewerkers van adviesbureaus, ondernemers en andere geĆÆnteresseerden zijn echter van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Van de deelnemers wordt een hbo-/wo-werk- en denkniveau verwacht.Twijfelt u of deze cursus iets voor u kan betekenen en/of u de juiste achtergrond heeft? Neem dan contact op met de programmamanager.