Dossier Klimaatverandering

Dossier

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Het klimaat verandert constant : zo hebben vulkaanuitbarstingen en bosbranden een grote invloed op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Tot 1950 waren natuurlijke invloeden belangrijker dan menselijke invloeden op het klimaat. Na 1950 kan het verloop van de gemiddelde temperatuur alleen goed verklaard worden door menselijke invloed mee te rekenen.

Door een toename aan broeikasgassen stijgt de wereldgemiddelde temperatuur, maar er zijn ook andere effecten van klimaatverandering: verschil in neerslagpatronen, extremer weer. In Nederland betekent dit waarschijnlijk dat er meer neerslag zal zijn in de winter, minder neerslag in de zomer, langere en intensievere hittegolven en een stijgende zeespiegel.

Wageningen University & Research bestudeert niet alleen de verandering, maar werkt ook aan oplossingen zowel bij de oorzaken als bij het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering.

Oorzaken klimaatverandering

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen. Broeikasgassen bestaan niet alleen uit CO2, maar ook uit methaan (CH4) en lachgas (N2O), ozon (O3), waterdamp en fluorbevattende gassen. Deze gassen ontstaan bij verschillende processen: CO2 bij verbranding (bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor van een auto), methaan bij vertering (bijvoorbeeld bij runderen).

Meer informatie oorzaken klimaatverandering

Gevolgen klimaatverandering

Het meest bekende effect van klimaatverandering is de opwarming van de aarde. Maar er zijn ook andere effecten: zo passen dieren hun leefpatroon aan en kunnen er mismatches ontstaan tussen diersoorten.

Gebieden krijgen te maken met nieuwe ziektes; bijvoorbeeld vector borne diseases die verspreid worden via insecten wiens leefgebied steeds verder noordwaarts trekt. Dit geldt niet alleen voor de mens, ook de landbouw kan te maken krijgen met exotische ziekten door klimaatverandering.

Meer informatie gevolgen klimaatverandering

Scenario's klimaatverandering

Het klimaatsysteem is bijzonder complex en de onzekerheden binnen de klimaatwetenschap zijn groot. Met name als het gaat om toekomstige veranderingen. Dit komt door chaos in het klimaatsysteem, door onzekerheden in de meetreeksen en door beperkingen van klimaatmodellen. Als het gaat om toekomstverwachtingen, komt daar de onzekerheid over toekomstige uitstoot van broeikasgassen bij.

KNMI-klimaatscenario's

Er zijn vier verschillende scenario’s uitgewerkt die rekening houden met verschillende verwachtingen van:

  • wereldwijde temperatuurstijging
  • veranderingen in de stromingspatronen van de lucht in West Europa en de daarmee samenhangende veranderingen in de wind