Academic Consultancy Training

Over Academic Consultancy Training

Wageningen University & Research biedt de mogelijkheid om tegen relatief weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door Master studenten. Voor de studenten is dit een kans om in de laatste fase van hun studie in een real-life setting aan een project voor een opdrachtgever te werken.

Het vak Academic Consultancy Training (ACT):

  • is een verplicht vak voor verschillende Master opleidingen van Wageningen University. Studenten van verschillende opleidingen en nationaliteiten werken in één team samen. Zo ontstaat een brede kijk op het project. 
  • is een vak waaraan veel internationale studenten meedoen. Het is daarom wenselijk dat de opdracht in het Engels wordt ingediend en uitgevoerd. Wel kan de opdrachtgever een voorkeur geven voor een minimaal aantal studenten die een bepaalde taal spreken voor bijvoorbeeld het afnemen van interviews of het lezen van informatie in een bepaalde taal.
  • wordt vijf keer per jaar gegeven. Het is dus mogelijk om verschillende keren per jaar het project of meerdere projecten in te dienen.
  • is een vak waarin studenten gedurende 8 weken in teams van 5 à 7 personen aan de opdracht werken. Tijdens deze periode worden studenten begeleid door een proces-coach en een academisch adviseur vanuit de universiteit. De coach draagt zorg voor het proces van het ACT team en de adviseur ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit van het product.
  • vraagt 50 euro coördinatiekosten. Daarnaast wordt de opdrachtgever gevraagd om onkosten –zoals reiskosten, printkosten etc van de studenten- te vergoeden. Meer over de kosten en de rol van de opdrachtgever vindt u hier.

    Past uw opdracht niet bij het vak ACT?

    Denkt u aan de hand van de kenmerken van het vak ACT dat uw opdracht niet past bij dit vak? Neem dan contact op met het Onderwijsloket via het contactformulier. Samen zal dan bekeken worden in welke vorm studenten het beste met de opdracht aan de slag kunnen gaan.