Academic Consultancy Training

Wat we vragen van de opdrachtgever

Bent u ondernemer of werkzaam bij een bedrijf, overheid, maatschappelijke organisatie of onderwijs- of onderzoeksinstelling en heeft u een actuele vraag? Wilt u graag samenwerken met studenten en kunt u hun advies goed gebruiken? Wordt dan eens opdrachtgever van een real-life case in het onderwijs van Wageningen University.

Lees hieronder meer over wat we van een opdrachtgever verwachten:

Beschikbaarheid

 • Gedurende de eerste drie weken van het project dient de opdrachtgever twee of drie keer beschikbaar te zijn voor een kort interview, op grond waarvan studenten een projectvoorstel en offerte kunnen maken.
 • De opdrachtgever beoordeelt het projectvoorstel en de offerte alsof de studenten een professioneel adviesbedrijf zijn.
 • Daarna dient de opdrachtgever enige keren in contact te zijn met de studenten. Dit houdt in dat de opdrachtgever beschikbaar is voor één of twee bijeenkomsten gedurende het project, en bij voorkeur bereikbaar is via e-mail.
 • Daarnaast moet hij of zij voor één bijeenkomst aan het eind, al of niet aansluitend aan de slotpresentatie, beschikbaar zijn.

De data voor deze bijeenkomsten liggen grotendeels vast voor de start van het project en worden meegedeeld wanneer een project wordt aangemeld.

Kosten

 • Er wordt van de opdrachtgever gevraagd om de gemaakte onkosten – zoals reiskosten, printkosten, etc. van studenten – te vergoeden. De hoogte van deze onkosten is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever (de kosten worden bijvoorbeeld hoger als studenten vaker moeten reizen) en variëren meestal tussen de 300 en 800 euro.
 • Het vak vraagt 50 euro administratiekosten. De studenten maken vooraf een begroting en vragen de opdrachtgever deze goed te keuren.
 • Nadat overeenstemming is bereikt, ondertekenen beide partijen, plus een vertegenwoordiger van de universiteit, de uiteindelijke offerte en het projectplan, waarmee dat de status van een contract krijgt.
 • De uiteindelijke rekening zal zo nooit boven het goedgekeurde en getekende budget uitgaan en alleen de werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Begeleiding

 • De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat de studenten zich weliswaar al in hun Master bevinden, maar dat de teams opereren binnen een leeromgeving.
 • Dit betekent dat van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij openstaat voor het begeleiden van de studenten in het behalen van hun leerdoelen, zoals het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van ervaring. Bovendien betekent dit dat de producten van de cursisten niet door de opdrachtgever gebruikt mogen worden als publicaties van Wageningen Universiteit (disclaimer).

  Project indienen

  Stuur ons een beschrijving van het project door het contactformulier in te vullen. Hier kunt u ook meer lezen over het indienen van een project.