Food Valley Scholennetwerk

In het Food Valley Scholennetwerk willen we zowel studenten als docenten laten excelleren in een creatieve, uitdagende en innoverende leeromgeving. Het netwerk biedt een platform waarin zowel onderwijs, onderzoek als het bedrijfsleven elkaar versterken om daarmee toponderwijs mogelijk te maken. Momenteel bestaat het netwerk uit 10 VO-scholen en 4 HO-instellingen. De spil van het netwerk is het Food Valley Netwerk VO-HO.

Website Food Valley Netwerk VO-HO

Op www.foodvalleynetwerk.nl vindt u het aanbod van diensten voor docenten uit de Food Valley regio, zoals leerlingenexcursies, nascholingen en docentontwikkelteams (DOTs). Bent u benieuwd naar ons totale aanbod voor u en uw leerlingen?