Testpagina Enquete WBVR - Enquete on-site diagnostiek 2021

1. Met welke diersoorten werkt u. Geef grof de verdeling in % aan, verdeel over 100%:
3. Wat verstaat u onder on-site diagnostiek
Geef een cijfer van 1 – 10 voor het belang van de locatie voor u. Laat de locaties die voor u geen belang hebben leeg.

4. Heeft u ervaring met on-site diagnostiek? Om welke test(en) gaat het?
Kunt u toelichten wat de specifieke voordelen of nadelen zijn van deze on-site test?
On-site test 1
On-site test 2
On-site test 3
On-site test 4
On-site test 5
8. Voor welk(e) doeleinde(n) hoopt u in de toekomst meer on-site diagnostiek te kunnen gebruiken?
Geef een cijfer van 1 – 10 voor het belang van deze test voor u. Laat de testen zonder belang voor u leeg.

i

Bijv. aanwezigheid Gram+ of Gram-bacterie

10. Kunt u per diersoort aangeven, waarvoor u meer dan 40 % werkt, welke behoefte u heeft aan on-site diagnostiek.
Wilt u aangeven welke ziektekiemen naar uw idee het beste in dat pakket passen.
Geef een cijfer van 1 - 10 voor het belang van het testpakket voor u. Laat de testen zonder belang voor u leeg.
Melkvee
Varken
Pluimvee
Vleesvee
Paard
Kleine herkauwers
11. Het is mogelijk dat er algemene on-site tests worden gebouwd, die over diersoorten heen werken. Onderstaand worden een aantal voorbeelden gegeven. Wilt u in het vakje ‘opmerking’ aangeven waarom genoemde test waarde voor u heeft. Wilt u een cijfer van 1 – 10 geven voor het belang van de test. Laat de testen zonder belang voor u leeg.
13. Als we contact met u mogen opnemen voor een nadere toelichting, wilt u dan uw telefoon en/of e-mailadres vermelden:
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stel hier uw vraag of stuur een e-mail naar fimme.vanderwal@wur.nl