Testpagina Enquete WBVR interne communicatie maart 2019

1. In welke mate bekijk jij onderstaande (interne) communicatie kanalen?
i

Televisiescherm bij receptie HRW

2. Hoe waardeer jij de inhoud van de huidige communicatiemiddelen ( Altijd interessant, Meestal interessant of Niet = voor mij geen relevante informatie)
i

Televisiescherm bij receptie HRW

3. Bij welke bijeenkomsten sluit jij aan
4. Waarvoor gebruik jij het Intranet?
5. Welke onderwerpen vanuit de Anymail lees jij?
i

communicatie, interviews, agenda etc


Gewenste communicatie

6. Voor welk type communicatie prefereer jij welk kanaal (meerdere antwoorden mogelijk)
* Televisiescherm bij receptie

7. Geef aan hoe vaak je over bepaalde onderwerpen informatie wilt ontvangen
8. Hoe waardeer jij de afdeling communicatie
9. Heb je voorstellen, tips of suggesties voor (geheel nieuwe) interne communicatie
10. Op welke afdeling werk jij het meest
11. Hoe lang ben jij werkzaam bij WBVR
12. WBVR afdeling communicatie toetst regelmatig (nieuwe) ideeën bij collega’s.

Wil jij meedenken? Noteer dan in onderstaand veld jouw e-mailadres of stuur een mail naar communicatie.bvr@wur.nl