Diensten van Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem

Het Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem bestaat uit vier dienstverlenende eenheden, te weten:

Analytical flow system
Analytical flow system
Biological soil sampling
Biological soil sampling
grondkolomproef
grondkolomproef
Potproef
Potproef

Chemische analyses

  • analyse van gewas-, grond- en watermonsters volgens voorschrift (zie prijslijst)
  • onderzoek (methodenontwikkeling en -verbetering)
Bodembiologisch onderzoek

  • onderzoek (denitrificatie-, respiratie-, fumigatieproeven, etc.)
  • kwantificeren en determineren van regenwormen, potwormen en nematoden
  • begeleiding studenten (MSc en PhD)


Bodemchemisch onderzoek

  • onderzoek (DMT-analyse, grondkolomproeven, etc.)
  • begeleiding studenten (MSc en PhD)

Ondersteuning kas- en veldproeven

  • monstervoorbehandeling (drogen, malen, zeven)
  • verzorging kas- en veldproeven