RIKILT analytische chemie

Analytische chemie

Als het gaat om voedselveiligheid is Wageningen Food Safety Research expert in analytische chemie. Met geavanceerde onderzoeksmethoden stellen wij de chemische samenstelling van materialen vast. Wij kijken welke stoffen aanwezig zijn en in welke hoeveelheden.

Residuen in voedselketen en milieu

Wageningen Food Safety Research kijkt naar de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen, groeibevorderaars, natuurlijke toxines, pesticiden en contaminanten in de voedselketen. En waar relevant in milieumonsters. Dit analytisch onderzoek bestaat uit opsporingsonderzoek (illegaal of oneigenlijk gebruik van verboden stoffen) en analyse van monsters in het kader van reguliere handhaving.

Toegepaste technieken

De toegepaste methoden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op analytisch-chemische technieken met nadruk op LC en GC(xGC) in combinatie met diverse MS-technieken. Daarnaast baseren we snelle screeningsmethoden op microbiologische of immunochemische technieken, of op beiden.

Naast het uitvoeren van analyses worden ook nieuwe methoden ontwikkeld en gevalideerd. Een gevalideerde methode voldoet aan strenge kwaliteitskenmerken en garandeert de juistheid van de resultaten.