Ontwerpen

De Som der Delen en de Windstreek laten zien dat integrale duurzaamheid heel verschillende vormen kan aannemen.

Beide ontwerpen voldoen aan alle behoeften van het vleeskuiken, zijn goed werkbaar voor de pluimveehouder, kennen een lage lokale en globale milieudruk, zijn transparant voor het publiek en passen goed in het landschap, terwijl er nauwelijks antibiotica nodig is, en het eindproduct maar beperkt duurder is.

De Som der Delen

Download de brochure
Download de brochure

In de Som der Delen worden al die doelen bereikt door tegelijk kuikens van meer leeftijden te houden. Daardoor kan de ruimte veel efficiënter worden benut en overtollige warmte van de oudere kuikens worden hergebruikt voor de jonge. Dit systeem maakt het ook mogelijk om elke week vers te leveren. De schaal van het systeem is zo gekozen dat er steeds een hele vrachtwagen kan worden gevuld. In de kraamkamer komen eieren uit en brengen de jonge kuikens de eerste drie weken door in een veilige, goed geïsoleerde ruimte, waar geen ziekteverwekkers binnen kunnen komen. De laatste vijf weken (de haantjes wat langer, de hennetjes wat korter) brengen ze door in een van de natuurlijk geventileerde afdelingen aan de buitenkant, met open uitzicht naar buiten en een overdekte uitloop. Bezoekers van het bedrijf kunnen de kuikens in alle fasen van hun leven zien.  

De Windstreek

Download de brochure
Download de brochure
De Windstreek haalt een oeroud bouwprincipe van stal, door te bouwen op de heersende wind. In combinatie met de zonnecollectoren is daardoor mogelijk dat vleeskuikens altijd frisse lucht hebben én een behaaglijke temperatuur, zonder ingewikkelde ventilatietechniek. De radicaal andere stalvorm laat binnen geleidelijk overvloeien in buiten. In het lage gedeelte bevindt zich een warme, geïsoleerde broedkap. Een veilige en geborgen omgeving waar de jonge kuikentjes uit het ei komen en de pluimveehouder makkelijk overzicht kan houden. Naarmate ze ouder worden, komt steeds meer ruimte beschikbaar in de tot elf meter oplopende verblijfsruimte die overgaat in een overdekte uitloop en een bomenrij. Die bomenrij is niet alleen voor de aardigheid, maar dient ook als fijnstoffilter en kan desgewenst gebruikt worden als buitenuitloop.