Samenwerking

Zusterprojecten

Parallel aan Well-Fair Eggs, richt het project Pluimvee met Smaak zich ook op integrale verduurzaming van ons voedselproductie systeem, maar dan voor pluimveevlees. Beide projecten werken veel samen en kunnen zo gezamenlijk meer oppakken. Op deze manier kunnen beide projecten van elkaar profiteren en zijn er meerdere meedenkende experts betrokken.

Platform Pluimveehouderijprojecten

Well-Fair Eggs en Pluimvee met Smaak hebben gezamenlijk een inhoudelijk en strategisch klankbord in het ‘Platform Pluimveehouderijprojecten’. Dit platform komt circa twee keer per jaar bij elkaar om de projecten van advies te dienen en te bekijken welke rol de leden zelf kunnen spelen in het verduurzamen van de betrokken sectoren. Zie hier wie er allemaal deelneemt aan het platform. 

Deelnemers Platform

Het platform staat onder voorzitterschap van Goossen van den Bosch en bestaat verder uit de volgende personen:
Koos van Wissen Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie
Maartje Oonk Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie
Marijke de Jong Dierenbescherming
Ben Hermans Stichting Natuur en Milieu
Jan Brok NVP
Jan Wolleswinkel NOP
Peter Vesseur NEPLUVI
Jan Zijderveld ANEVEI
Jacco Wagelaar Dutch Poultry Centre
Bart Jan Krouwel Productschap Pluimvee en Eieren
Simone Hertzberger Albert Heijn

Partners

Well-Fair Eggs hecht grote waarde aan interactie met betrokkenen van binnen en buiten de sector. Daarom voeren we de belangrijke stappen in het ontwerpproces (zoals de systeemanalyse, de ontwerpateliers en het uitwerken van de kennisvragen) zoveel mogelijk samen met die mensen uit. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen, die in één van de fasen van het project bij één of beide projecten hebben meegedacht.

Parnters Well-Fair Eggs